Boogie Woogie

Boogie woogie är en tävlingsdans som är gjord för att efterlikna den dans man dansade till rockmusik på 1950-talet. Dansen går att dansas till den pianobaserade musiken som också heter boogie woogie, men det är vanligare att man dansar till modern eller gammal rockmusik istället. Här i Sverige så dansas boogie woogie mest i tävlingar, men längre ner i Europa så dansas den mycket som sällskapsdans. Dansen är icke koreograferad och förd. De danstävlingar som finns i Sverige anordnas av Svenska Danssportsförbundet och utanför Sverige av World Rock’n’Roll Confederation. Det är dock mest bara i Europa som dansen heter boogie woogie, bland annat i USA så säger man istället East Coast Swing.

Hur dansar man boogie woogie då? Grundstegen är över sex taktslag, vilket är en och en halv takt och kan utföras med till exempel hjälp av två trippelsteg följt av två vanliga gåsteg. Dansen är baserad på platsbyten, och till skillnad från lindy pop där platsbytena sker på trippelstegen sker platsbytena i boogie på gåstegen.

Dansen kommer ifrån dansen lindy pop, en dans som dansas till swingmusik. Rocken slog igenom på 1950-talet, och då ändrades även sättet att dansa – i alla fall karaktären för att passa den nya musiken. Rocken som tävlingsdans fanns i två grenar, en som dansas på flyt och musikanpassning och den andra dansas med grundsteg som kickar och akrobatiska inslag. Till sist så ansågs det vara två olika danser och de kallades för rock’n’roll och Rock’n’Roll of the 50s, men nu kallas de för boogie woogie eftersom det blev för svårt att skilja de två danserna åt.