Traditionell folkdans i olika länder

Något som kan vara mycket intressant för den dansintresserade, är att vara den som kollar upp vilka olika dansstilar som finns i olika länder. Nu vet alla de som har detta intresse att det inte alls handlar om de vanliga danserna som exempelvis ingår i tiodans. Detta är ändå danstyper som dansas över hela världen, och som således kan ses överallt. När det gäller skillnaderna mellan länder och dans, är det roligaste och mest intressanta att se på det som kallas för traditionell folkdans. I det läget kommer du att från en kontinent till en annan se mycket stora skillnader. Faktiskt så stora att det många gånger handlar om danser som du bara kan se och uppleva på plats.

Folkdans i Afrika

Precis som i övriga delar av världen så kommer naturligtvis Afrika också vara de som har sina egna traditionella danser. Detta kommer då att vara det som kallas för folkdans i dessa länder. Här är det kanske mest intressant att se till den västafrikanska dansen. Här handlar det om en typ av olika danser som är mycket konditionskrävande, vilket då leder till att denna typ av dans även kan användas i träningssyfte. Något som också är ganska vanligt är att nästan alla dessa danser sker barfota. Du som vill veta mera inom detta område kommer att kunna finna mycket information om afrikanska danser på nätet.

Orientaliska danser

Här handlar det om dans med ett mycket utvecklat kroppsspråk. De orientaliska danserna har enligt muntlig tradition kommit från Egypten. Detta färdades då med ett folkslag som är känt som romer, vilket idag allmänt kallas för zigenare. Här finns det då grupper inom denna dans som indelas i folklore och kabaréstil. Nu har du säkert förstått att denna traditionella orientaliska folkdans syftar på magdansen. Denna kan ha många namn. Den traditionella egyptiska magdansen bär namnet Raqs Sharqi och är oftast den du kommer i kontakt med i Sverige.

Asiatisk folkdans

Att Asien och det asiatiska folket är starkt förknippat med sin religion är det många som känner till. Detta betyder då även att många av de traditionella folkdanserna har stark koppling till religion. Speciellt gäller detta i de buddhistiska länderna. Dock är det här Indien som räknas som ett av världens rikaste dansarv. Här finns det inte mindre än åtta klassiska dansformer från detta land. De tre vanligaste av dessa är Kathak, Bharata samt Orissa.