Vals – En historisk dans för de stora salarna

Valsen är kanske den mest kända av alla pardanser, och är en av de danser som dansas i tretakt. Här är detta en dans som tror ha anor från franska Provence. Detta skulle då gå så långt tillbaka i tiden som 1500-talet. Under den tiden kallades det som idag heter vals ”la volte från Provence”. Nu finns det dock de som har olika uppfattning om detta och anser att denna dans är fundamentalt helt olik dagens vals. Det är heller ingen som riktigt vet i vilken takt denna dans utfördes under den tiden. Det som brukar vara den allmänna bedömningen är att detta skulle vara en typ av långsam vals.

Efter detta kom det som bar namnet Ländler. Detta är då en form av långsam vals. Dennna typ av historisk vals kommer från Tysland och Österrike. Här utvecklades sedan denna dans till att gå snabbare, vilket då var uppkomsten till det som idag kallas för Wienervals. Detta var då under 1700-talet. Detta medförde också att gammelvalsen uppstod under samma tid. Både dessa danser anses som snabba valstyper. Med tiden utvecklades valsen på många plan vilket medförde två typer av vals, där det då finns långsam eller snabb vals. Två av de långsamma valserna är Bostonvals och Engelsk vals vilka såg dagens ljus under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Den moderna valsen

Med det som går under benämningen modern vals, så menas det att detta är en långsam vals. Egentligen är detta något som alla vilka gillar dans i Sverige mycket väl känner till. Det som oftast avses med modern vals är en benämning av den engelska valsen. Modern vals kan dock också många gånger vara en sammanfattning och en blandning av amerikansk och engelsk vals i kombination med alla de andra europeiska 1900-talsvalserna. Idag är den moderna valsen något som ofta förekommer vid baler eller bröllop, där detta då för det mesta är den inledande dansen.

Valsen som tävlingsdans

Något av det svåraste sättet att dansa vals, kommer naturligtvis att vara som tävlingsdans. Nu kommer inte detta på något sätt vara uppseendeväckande på något sätt, då detta i stort sett är lika vilken dans du än skulle välja. Här ingår denna dans i det som kallas för tiodans, vilket då står som en siffra för antalet danser som står på schemat för de tävlande. Det som gör det hela svårt är naturligtvis att allt måste vara perfekt. Detta gäller då allt från själva dansen till blicken, samspelet och den klädsel som bärs.